photo 1490396857_Socialmedia_icons_Facebook.png photo 1490396879_Socialmedia_icons_Instagram.png photo 1490396906_Socialmedia_icons_Google_Plus.png photo 1490396928_Mail02.png

Better to light a candle than to curse the darkness...
Η αλήθεια είναι πως έχω εμμονές. Με ό,τι μυρίζει όμορφα. Έχω την ταση να θελω να αγοράσω ό,τι φέρνει ευχάριστη ευωδία στη μυτη μου. Κάπως έτσι το έπαθα και με τα κεριά πριν χρόνια και από τότε δημιουργήθηκε άλλη μια μεγάλη αγάπη. Εγώ για βιβλία είχα πάει σε γνωστό κατάστημα και αυτά ήταν προκλητικά θελκτικά απέναντι μου και μου φώναζαν ''μύρισε μας''. Και τα μύρισα. Και κατέληξα με 2 κεριά μεγάλου μεγέθους, Strawberry buttercream και Vanilla Cupcake και 60 ευρώ μείον στο πορτοφόλι μου. Αλλά ήμουν ενθουσιασμένη, με τύψεις μεν αλλά ενθουσιασμένη. Ήταν yankee candle. Και πέρασαν τα χρόνια και κατεληξα να εθίζομαι στα κεριά περισσότερο, αλλά πλέον να ψάχνω και να αναζητώ Ελληνικά προϊόντα, τα οποία θα ξεχωρίζουν ωστόσο για την υψηλή ποιότητα τους.  Και με την αναζήτηση βρήκα τα Nimbus Candles. Mην βιαστείς να σκεφτείς πως είναι μια ακόμη τυπική κατηγορία κεριών , γιατί πολύ απλά είναι H κατηγορία. H Nimbus Candles είναι ένα πρωτότυπο, σύγχρονο ελληνικό φιλικό προς το περιβάλλον κηροπλαστείο με όραμα την ποιότητα, την πολυτέλεια και την υψηλή αισθητική. Ξεκίνησε από το 2009 τη λειτουργία της δημιουργώντας ένα σχετικά άγνωστο για τα ελληνικά δεδομένα προϊόν :  τα αρωματικά κεριά σόγιας σε πολυτελή ανακυκλώσιμα γυάλινα ή μεταλλικά δοχεία. Όλα τα κεριά που παράγονται στις εγκαταστάσεις τους είναι φτιαγμένα χειροποίητα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Τα κεριά τους είναι από 100% πιστοποιημένο φυτικό κερί σόγιας που καλλιεργήθηκε χωρίς φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα. Η σόγια είναι ένας ανανεώσιμος φυτικός πόρος με συνεχώς αναπτυσσόμενη δημοτικότητα λόγω των φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον του, ενώ είναι και βιοδιασπώμενα. Παράγουν λιγότερη αιθάλη, δεν περιέχουν καθόλου μόλυβδο ή άλλα μέταλλα. Καίνε περισσότερη ώρα, λιώνουν σε χαμηλή θερμοκρασία ενώ διαχέουν έντονα και ομοιόμορφα το άρωμα.
Τα αρώμα των κεριών είναι από τα πιο ωραία που έχω μυρίσει, η διάρκεια τους πολύ μεγάλη, ενώ λόγω των αιθέριων ελαιών και των αρωμάτων τους έχουν τη μαγική ιδιότητα, να χαλαρώνουν, να αποβάλλουν κάθε αρνητική σκέψη, να ξυπνούν τις αισθήσεις, να αναζωογονούν, αναλόγως με το τι θα επιλέξετε! Για εμένα είναι από τα καλύτερα κεριά που υπάρχουν στην ελληνική αγορά,και πίστεψε με έχω αγοράσει σχεδόν τα πάντα, με προσεγμένες συσκευασίες και αρώματα που διαρκούν... 

I have to confess that I'm obsessed. With everything smells beautiful. I tend to want to buy what brings a pleasant fragrance to my nose. That's how I got it and with candles years ago and since then created another great love. I'd go for books in reputable shop and were tantalizingly seductive towards me and shouted'' sniffed us.'' And smelled. And I ended up with two large candles, Strawberry buttercream and Vanilla Cupcake and 60 euros less in my wallet. But I was overwhelmed with remorse while but excited. It was yankee candle. And the years passed and I ended up addicted to candles more, but now I'm looking and looking for Greek products, which will however stand for high quality. And with the search found the Nimbus Candles. Do not rush to think that is another typical class candles, simply because it is H category. H Nimbus Candles is an original, contemporary Greek environmentally friendly candle shop visionary quality, luxury and high aesthetics. Launched in 2009 the operation of producing a relatively unknown to the Greek data product: scented soy candles in luxury recyclable glass or metal containers. All candles produced in their facilities are made handmade from materials friendly to the environment. The candles are made of 100% certified vegetable wax beans grown without pesticides and herbicides. Soy is a renewable plant resource with ever growing popularity because of the friendly people and the environment, and are biodegradable. Produce less soot, contain no lead or other metals. They burn longer, melt at low temperature while dissipating strongly and evenly aroma. The scent of candles are among the most beautiful I've smelled, their duration is amazing because of their oils and perfumes, have the magical property, to relax, to eliminate any negative thought to awaken the senses, invigorate, depending on what you choose! For me it is the best waxes available in the Greek market, and believe me I bought almost everything with thoughtful packaging and fragrances that last .
Αρωματικό Κερί σόγιας Status. 60 ml . 15 ώρες καύση. Από τα πιο καλαίσθητα κεριά που έχω δει, δεν συναγωνίζεται απλώς τα Yankee που σου έλεγα, πίστεψε με υπερτερεί. Μυρίζει εκπληκτικά, είναι το Σπα και έχει ένα άρωμα που στην αρχή μου θύμησε σαπούνι. Λάθος, μου θύμιζε κάτι οικείο. Είναι η μυρωδιά της καθαρότητας που εγώ έχω στο μυαλό μου συνυφασμένη. Τιμή : €11.7. Υπάρχει σε τρία μεγέθη 60, 175 και 275 ml. 

Scented Soy Candle Status. 60 ml. 15 hours burning. From the most elegant candles that I've seen, not just racing the Yankee I was telling you, trust me outweighs. It smells amazing, is the Spa and has a perfume which at first reminded me soap. Wrong, reminded me something familiar. It's the smell of purity that I have in my mind intertwined. Price: € 11.7. It exists in three sizes 60, 175 and 275 ml.
Εντάξει το αγάπησα , νομίζω είναι φανερό.
Koίτα τώρα τι γίνεται...Όποιος με ξέρει, ξέρει πως πάντα επιλέγω ό,τι διαφορετικό. Συνήθως την πατάω και αποδεικνύεται άνθρακας ο θησαυρός. Όταν είδα άγριο σύκο στην ετικέτα μου κίνησε τόσο πολύ την περιέργεια και ήθελα απλώς να το μυρίσω! Και το μύρισα και ναι το αγάπησα και αυτό. Έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά, τόσο ωραία διαφορετική, δεν μπορώ να την περιγράψω. Μπορώ όμως να σου πω πως το ξέχασα ανοιχτό το κουτάκι και μύρισε όλο το δωμάτιο υπέροχα αρώματα. Το κρατούσα για να το φωτογραφίσω αλλά όταν το άναψα δεν ήθελα να το σβήσω, το έκαιγα 6 ώρες και το έσβησα με βαριά καρδιά. Το συγκεκριμένο είναι από τη σειρά ταξιδιωτικών κεριών, σε ξεχωριστά μεταλλικά κουτάκια. Το παίρνεις παντού μαζί σου, χωράει παντού, είναι 70 ml και διαρκεί 30 ώρες. Από τη σειρά αγάπησα επίσης το λευκό μόσχο, το γλυκό σανταλόξυλλο και το πεπόνι - αγγουράκι. Οκ και την κανέλλα, εντάξει και το τριαντάφυλλο. Σου είπα είμαι εθισμένη στις μυρωδιές...Τιμή : 8.90 ευρώ. 

 When I saw wild fig label caught my curiosity so much and I just want to smell it! And smelled it and yes I loved that. Has a special smell, as nicely different, I can not describe it. But I can tell you that I forgot open the box and the whole room smelled wonderful aromas. I burned it 6 hours. This is the series of travel candle in classy metal boxes. You can take it everywhere with you, fits anywhere, is 70 ml and lasts 30 hours. From the series also loved the white musk, bamboo  and melon - cucumber. Okay and cinnamon, okay and the rose. I told you I'm addicted to the smell ... Price: 8.90 euros.
Και τέλος να σου συστήσω τα ταρτάκια σόγιας...Μύρισε απλώς, τίποτα άλλο. Και άφησε τα στο δωμάτιο, μυρίζουν πιο πολύ από όλα και θα σε εντυπωσιάσω αλλά και αυτά τα αγάπησα (σώπα!!!!)! Δεν φταίω εγώ η Nimbus , έκανε εξαιρετική δουλειά και εδώ! Μην το βλέπεις έτσι μικρό και νομίζεις πως είναι απλό κερί. Είναι μαγικό, γιατί το συνδιάζεις με το χειροποίητο αρωματιστή ελαίων από πέτρα στεατίτη και αλλάζεις άρωμα και διάθεση όποια στιγμή θέλεις. 25 γραμμάρια, 12 ώρες καύσης και τιμή έκπληξη 1,90 ευρώ! 

And finally I recommend the tarts soy candles... Just smell. And left the room, smelling more of everything and will impress you, but I loved these! Not my fault the Nimbus, did a great job! Do not see it so small and you think it's simple candle. It's like magic, because combined with the handmade flavored oils stone soapstone and changing flavor and disposal anytime you want. 25 grams, 12 hours burning and surprise price 1,90 euro!

Kαι να σου πω και το καλύτερο η Nimbus Candles σου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξεις και εσύ μόνη σου τα πιο υπέροχα κεριά σόγιας. Εγώ πάντως που έχω την τάση της wannabe Martha Stewart, ενθουσιάστηκα και με τις αναλυτικότατες οδηγίες του πακέτου κηροπλαστικής, τα κατάφερα με την πρώτη. Εντάξει όπως καταλαβαινεις είμαι πολύ ενθουσιασμένη από τον εαυτό μου! Το δικό μου είναι ροζ  και μυρίζει cotton flower. Αν θες και εσύ να φτιάξεις τα δικά σου κεριά σόγιας για κοίτα εδώ . Η κηροπλαστική είναι αγάπη και ξέρεις κάτι είναι ωραίο να δημιουργείς κάτι δικό σου και αν δεν μπορείς παράγγειλε τα καταπληκτικά κεριά τους, θα ενθουσιαστείς, άκου που σου λέω...

Comments

 1. Λατρεύω τα αρωματικά κεριά.. Έχω μικρά, μεγάλα σε διάφορα αρώματα!! Κάποια λυπάμαι να τα χαλάσω κιόλας αλλά είναι τόσο ωραία :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Eγώ να δεις πόσο τα αγαπώ και πόσο τα λυπάμαι μερικες φορες. Είναι τόσο υπέροχα. Η μεγάλη μου αδυναμία είναι όσα είναι σε βαζάκια!

   Delete
 2. I am a huge fan of aromatic candles myself. But i really like the light scents, not the heavy ones.
  Best Regards
  Miss Margaret Cruzemark
  http://margaretcruzemark.blogspot.com/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κάποια αγαπημένη μου Μargaret έχουν ιδιαιτέρως απαλή μυρωδιά. Να σου πω την αλήθεια και εγώ δεν την μπορώ αλλά τα συγκεκριμένα καλύπτουν κάθε γούστο. Πάντως να ξέρεις δεν είναι σαν εκείνα τα αδιάφορα που δεν μυρίζουν καθόλου ;)

   Delete
 3. Κερια;;;;;; Αρωματικα;;;;;; και δεν τα εχω δοκιμάσει;;;;; Τα yankee candles ειναι η μικρή μου σπατάλη ...το παραδεχομαι... εχω και το Strawberry buttercream και το Vanilla Cupcake ..... =S και ειναι τα αγαπημενα μου!! Τα Nimbus λοιπον δεν τα εχω δοκιμάσει και το μονο σίγουρο είναι ότι σύντομα, πολύ σύντομα θα πάρω μερικά... αυτό με το σύκο μου φάνηκε εξαιρετική επιλογή. Πάντως δε νομίζω ότι είναι πιο οικονομικά... (έκανα βλέπεις τους υπολογισμούς μου, μαθηματικός γαρ... η διαστροφή του επαγγελματος...) και αυτό γιατί τα yankee είναι 623γρ και έχουν πάνω από 250 ώρες καύσης... Το μόνο θα που με κάνει να προσανατολιστώ προς τα Nimbus λοιπόν είναι γιατί λες ότι μυρίζουν ωραία (και ασφαλώς σε εμπιστεύομαι απόλυτα!!) γιατί τα yankee πλεον τα βρίσκεις πιο δύσκολα στην Ελλάδα και δεν μου αρεσει να παίρνω κεριά απ'έξω αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ και πρέπει νομίζω να στηρίζουμε κάθε Ελληνικη προσπαθεια! =)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εμένα να δεις δεν πήγα πάλι προχθές στο Public και μύριζα επί ώρες. Συγκράτησα τον εαυτό μου! Δύσκολα! Και εγώ προτιμώ πλέον Ελληνικές εταιρείες, θεωρώ πως πρέπει να τις στηρίζουμε ειδικά όταν κάνουν τόση αξιόλογη δουλειά! Τσέκαρε τα και περιμένω εντυπώσεις , είμαι σίγουρη πως θα ενθουσιαστείς! <3

   Delete
 4. δηλώνω εθισμένη στις μυρωδιές και εγώ..... αχ και αγάπησα τα Nimbus candles
  kisses
  Mary
  fairymakeuptales.blogspot.gr

  ReplyDelete

Post a Comment